Petra De Sutter

Petra De Sutter

Prof. Petra De Sutter is federale vicepremier en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post. Als arts werkte Prof. De Sutter meer dan 30 jaar lang als gynaecologe en professor Reproductieve Geneeskunde aan U(Z)Gent. Een uitgebreide biografie van Prof. De Sutter kan je lezen via https://www.petradesutter.be/

 

Website